Avdicija.com - Vsako leto na Dramski šoli Barice Blenkuš izvede casting in našim slušateljem ponudi delo pri snemanju oglasov, filmov, spotov itd.


Britanska mednarodna šola v Ljubljani - V sodelovanju z Britansko mednarodno šolo v Ljubljani organiziramo sobotne delavnice dramske igre v angleščini.


Cosmopolitan - Bili smo sponzorji programa Cosmo maturantka 2011.


Gledališče Glej - Z Gledališčem Glej uspešno sodelujemo že dalj časa; za snemanje dokumentarnega filma o 20-letnici Dramske šole Barice Blenkuš so nam prijazno odstopili svoje prostore.


Gledališče iz desnega žepka - Ustanovila sta ga naša pedagoga Lucija Ćirović in Boštjan Štorman z namenom, da otrokom približata gledališče, jih zabavata in razveseljujeta.


Kamenčki - Dramski teksti avtorice Anite Šefer Mihelič


KČT - Smo ustanovni partner Kulturne četrti Tabor


Kontekst Svetovanje - Spletna stran naše PR sodelavke Jadranke Jezeršek Turnes.


Ljudska univerza Celje - LUC je naš partner pri izvajanju programov dramske igre v Celju.


Lucija Ćirović - Spletna stran naše pedagoginje Lucije Ćirović, kjer si lahko ogledate kje je in kaj počne.


Mestno gledališče ljubljansko - Nekateri naši bivši slušatelji in pedagogi so člani ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega.


Mini teater - Dramska šola Barice Blenkuš z Mini teatrom občasno sodeluje pri izvedbi Malega festivala zaključnih predstav ter drugih manjših prireditev.


Plesni teater Ljubljana - V Plesnem teatru Ljubljana smo imeli večino Malih festivalov zaključnih predstav.


Računovodski servis Enras d.o.o - Naš vedno natančen in zanesljiv računovodski servis.


RTV Slovenija - Z nacionalno radijsko-televizijsko hišo sodeluje večina naših pedagogov, v oddajah pa pogosto nastopajo naši slušatelji.


Seniorji.info - Seniorji.info je naš partner pri promociji programa "Seniorji" za šolsko leto 2011-2012.


SENZORIUM - Senzorium je gledališko raziskovalna skupina, katere soustanoviteljica, direktorica in umetniška vodja je naša pedagoginja Barbara Pia Jenič.


Slovensko ljudsko gledališče Celje - Igralci SLG Celje so mentorji naših programov v Celju.


Slovensko mladinsko gledališče - Pedagoginja Maruša Geymayer-Oblak ter nekateri naši bivši pedagogi in slušatelji s člani ansambla Slovenskega mladinskega gledališča. Leta 2007 je večina slušateljev skupine »Starejši osnovnošolci in dijaki« nastopilo v predstavi »Mlado meso«, režiserja Ivice Buljana.


Slovensko narodno gledališče Drama - Je osrednje dramsko gledališče v Sloveniji. Naša pedagoginja Barbara Žefran in nekateri naši bivši pedagogi in slušatelji so člani ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama.


Smrklja - Naši slušatelji občasno sodelujejo v Smrkljinem fotostripu.


Španski borci – center kulture - V Španskih borcih prve javne zaključne predstave naše šole, davnega leta 1991, zato se tja vračamo tudi ob proslavitvi 20-letnice naše šole.


Športno društvo Tabor - Športno društvo Tabor so naši najbližji sosedi in so nam velikokrat v logistično pomoč.


Zavod Talija - ustvarjalni laboratorij - Ustanoviteljica zavoda je naša pedagoginja Barbara Vidovič.